ส่งข้อความ
บ้าน > ผลิตภัณฑ์ > บอร์ดพัฒนา Arduino

บอร์ดพัฒนา Arduino

ภาพส่วนหนึ่ง #คำอธิบายผู้ผลิตคลังสินค้าอาร์เอฟคิว
ATWILC3000 โมดูลควบคุมการเชื่อมโยง IEEE 802.11 B / G / N พร้อม Bluetooth 5.0 ในตัว

ATWILC3000 โมดูลควบคุมการเชื่อมโยง IEEE 802.11 B / G / N พร้อม Bluetooth 5.0 ในตัว

บอร์ดพัฒนา Arduino 100W NID100-05 NID100-12 NID100-15 NID100-24

บอร์ดพัฒนา Arduino 100W NID100-05 NID100-12 NID100-15 NID100-24

KCX_BT_EMITTER GFSK Transceiver โมดูลส่งสัญญาณเสียง Bluetooth

KCX_BT_EMITTER GFSK Transceiver โมดูลส่งสัญญาณเสียง Bluetooth

NID65 Meanwell 65W DC DC ตัวแปลงที่ไม่มีการควบคุมแบบแยก NID65-05 NID65-12

NID65 Meanwell 65W DC DC ตัวแปลงที่ไม่มีการควบคุมแบบแยก NID65-05 NID65-12

LCD1602 โมดูลแสดงผล LCD 16 ตัวอักษร LCM โมดูลคริสตัลเหลว 3.3V 5.0V

LCD1602 โมดูลแสดงผล LCD 16 ตัวอักษร LCM โมดูลคริสตัลเหลว 3.3V 5.0V

ATMEGA328 CH340 CH340G SMD WIFI Arduino บอร์ดพัฒนา

ATMEGA328 CH340 CH340G SMD WIFI Arduino บอร์ดพัฒนา

ATmega328P ESP8266 UNO WiFi R3 บอร์ดพัฒนา Arduino

ATmega328P ESP8266 UNO WiFi R3 บอร์ดพัฒนา Arduino

STEVAL-IPM15B 1500W บอร์ดพัฒนา Arduino STGIB15CH60TS-L

STEVAL-IPM15B 1500W บอร์ดพัฒนา Arduino STGIB15CH60TS-L

STM32F103C8T6 Arm STM32 โมดูลบอร์ดพัฒนาระบบขั้นต่ำ

STM32F103C8T6 Arm STM32 โมดูลบอร์ดพัฒนาระบบขั้นต่ำ

ATMEGA2560-16AU CH340G CH340 บอร์ด ATMEGA2560 R3 บอร์ด

ATMEGA2560-16AU CH340G CH340 บอร์ด ATMEGA2560 R3 บอร์ด

25A 12V MOSFET โมดูลโหลดกระแสไฟสูง 3D Printer Power Expansion Board

25A 12V MOSFET โมดูลโหลดกระแสไฟสูง 3D Printer Power Expansion Board

ATWILC1000 SPI/SDIO ไปยังโมดูลตัวรับส่งสัญญาณ WiFi ATWILC1000-MR110PB

ATWILC1000 SPI/SDIO ไปยังโมดูลตัวรับส่งสัญญาณ WiFi ATWILC1000-MR110PB

FT232 Mini USB UART Board R3 บอร์ดพัฒนา Arduino ST Morpho

FT232 Mini USB UART Board R3 บอร์ดพัฒนา Arduino ST Morpho

STM32F429 MCU Discovery Arduino บอร์ดพัฒนา STM32F429I-DISCO

STM32F429 MCU Discovery Arduino บอร์ดพัฒนา STM32F429I-DISCO

STM32F429ZI MCU 32Bit บอร์ดประเมินผลแบบฝังตัว Nucleo-144 NUCLEO-F429ZI

STM32F429ZI MCU 32Bit บอร์ดประเมินผลแบบฝังตัว Nucleo-144 NUCLEO-F429ZI

CM4108032 Raspberry Pi โมดูลคำนวณ 4 Wifi 8GB RAM 32GB EMMC

CM4108032 Raspberry Pi โมดูลคำนวณ 4 Wifi 8GB RAM 32GB EMMC

โมดูลคอมพิวเตอร์ RPI 4, 32GB EMMC, WIFI
580
19264 LCM19264 โมดูล COB โมดูลจอแสดงผล LCD พร้อมหน้าจอขนาดเล็ก

19264 LCM19264 โมดูล COB โมดูลจอแสดงผล LCD พร้อมหน้าจอขนาดเล็ก

STM32F746G-DISCO Discovery Kit พร้อมตัวเชื่อมต่อ STM32F746NG บนบอร์ด ST-LINK/V2-1 และ Arduino Uno V3

STM32F746G-DISCO Discovery Kit พร้อมตัวเชื่อมต่อ STM32F746NG บนบอร์ด ST-LINK/V2-1 และ Arduino Uno V3

LXE3301AL003 LX3301A 100 มม. คณะกรรมการประเมินตำแหน่งเซ็นเซอร์เชิงเส้นแบบเหนี่ยวนำ

LXE3301AL003 LX3301A 100 มม. คณะกรรมการประเมินตำแหน่งเซ็นเซอร์เชิงเส้นแบบเหนี่ยวนำ

LCM2004 20*4lines โมดูลจอแสดงผล LCD ตัวอักษรสีน้ำเงินสีขาว 5v CX200401C

LCM2004 20*4lines โมดูลจอแสดงผล LCD ตัวอักษรสีน้ำเงินสีขาว 5v CX200401C

1